O nás

                                              Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice

je školským zariadením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže, kde prioritným cieľom je zachovať pozitívne ovplyvňovanie detí a mládeže. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládeže. 

Rada školského zariadenia

Nájdete nás na týchto pracoviskách:

Charkovská 1

Juhoslovanská 2

Kórejská 1

Orgovánová 5

Popradská 86

Starozagorská 6

Nižná úvrať 26

Lodenica Anička

Asociácia CVČ SRPrezentácia CVČ