O nás

je školským zariadením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže, kde prioritným cieľom je zachovať pozitívne ovplyvňovanie detí a mládeže. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládeže. 

Priestory centra voľného času

Často kladené otázky

Rada školského zariadenia CVČ

Naši partneri

Základná organizácia odborového zväzu PŠaV pri CVČ

Napísali o nás

Dokumenty

Naše úspechy

Poďakovania

Videoprezentácia CVČ

Asociácia CVČ SR                                                                                  MAPA WEBU