Nájdete nás na novej stránke CVČ Košice
www.cvckosice.sk